remember your deep truth

Op mijn reis van her-innering naar mijn inheemse zijn, bewandel ik het pad van Deep Design.

Moonlab Journey

Moonlab

Journey

HER-INNER JOUW CREATIEKRACHT

Een reis langs de cyclus van de maan waarin jouw creatiekracht natuurlijkerwijs weer gaat stromen. Vanuit ontspanning en vanuit jouw innerlijk weten. Een gathering met Moon sisters waarin je kunt luisteren naar de diepe waarheid die zich in jouw wil openbaren. Die zich in jouw wil laten horen. Dit zijn geen gedachten vanuit je brein. Dit is een weten in je ziel. Jouw ziel, een stukje spirit dat nu in dit aardse lichaam zit. Dit stukje spirit wil nu van zich laten horen. Het wil zich openbaren in je lichaam, vanuit jouw lichaam. Niet snel, maar slow.

Niet later, maar Nu.

Meet your guide

Meet

Anne

Wie is Anne

Diep geraakt door een ervaring in Guatemala 11 jaar geleden waarin ze op het strand stond omgeven door allemaal plastic, is Anne het pad van Deep Design gaan bewandelen. Deze ervaring heeft haar zicht verruimd. Op haar pad krijgt zij steeds weer richting vanuit een helder intuïtief kompas.

dankjewel lieve tuin.

Dat wij in jou aanwezig kunnen zijn en we met elkaar kunnen delen. Dat we kunnen luisteren naar wat zich wil laten horen.

Karolien Rijksen - Visual Alchemist

laatste podcast

nu beschikbaar om te luisteren

ANDERE JOURNEYS gecreëerd VOOR:

  • descr
  • descr